Σχετικά με μας

Το ξεκίνημα έγινε με μεράκι, αγάπη και έναν μικρό αμπελώνα. Το 2006, έχοντας τον απαραίτητο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ξεκινήσαμε να καλλιεργούμε τα αμπέλια μας, εφαρμόζοντας συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής καλλιέργειας. Το 2009, δημιουργούμε το ιδιόκτητο οινοποιείο, το οποίο πλέον αποκτά μορφή ατομικής επιχείρησης, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή οίνου. Στόχος είναι η παραγωγή ποιοτικών κρασιών, με τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος της περιοχής.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

© Domaine Liakou 2016